Skylt väghållare Kågnäsvägen
aktuellt
VÄGRENOVERING
Vi fortsätter med renovering av vägen till våren.
Vår ambition är att hålla vägen i gott skick fram tills snön kommer.
Vi ska bl a laga potthål.
Ny ägare ...
Ägarbyte eller ny adress
Meddela ändringar!

Medlem i
Riksförbundet
Enskilda Vägar