Kågnäsvägen

Kontakt

Föreningen

Pär Burlin, 070-325 97 60

Vägskötsel

Nils-Erik Hedblad, 070-325 97 47

Ekonomi

Tomas Holmström, 079-3401384

Medlemsregister

Ingemar Högberg, 070-6390791

Hedensbyns byamän

Agne Sehlstedt, 070-6258842

Hemsidan

Ingemar Högberg, 070-6390791
©Kågnäsvägens Samfällighetsförening   Mejl till: ordförande eller webmaster