Kågnäsvägen

Fakta

VÄGEN  
  Vägnummer i NVDB   24:11824:2
 
  Väglängd   7,280 km
  Varav asfalt   3 km
 
  Ändpunkt i väster   Kartingbanan Fastec Ring, östra grinden
  Ändpunkt i öster   Vändplats strax öster infart till Kågnäsuddens fiskeläge 
 
SAMFÄLLIGHET  
  Gemensamhetsanläggning   Hedensbyn Ga:9
  Förrättningen registrerades   2010-06-08
 
  Antal sakägare   377
  Varav fastighetsägare   328
  Varav taxerade ägare*   49
 
  Antal berörda fastigheter   242
  Antal arrenderade tomter med byggnad     38
  Summa fastigheter och tomter   280
  Varav fritidsboende   166
  Varav permanentboende   28
  Varav obebyggda fastigheter (ej skog)   13
  Varav skogsfastigheter   73
 
 Total areal skogsfastigheter   1185,58 ha
 
  */ Ägare som arrenderar tomtmark.  
 
FÖRENINGEN  
  Kågnäsvägens samfällighetsförening   Kågnäsvägens SFF
  Organisationsnummer   717912-1277
  Föreningen registrerades   2010-06-22
  Adress   c/o Pär Burlin Läkarvägen 10, 93141 Skellefteå
 
Medlemskap i Riksförbundet enskilda vägar (REV)
  Medlemsnummer   48394
 
  Fakta uppdaterat   2022-08-10
©Kågnäsvägens Samfällighetsförening   Mejl till: ordförande eller webmaster